Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud

1.    SPRO nv
2.    Doel gegevens
3.    Ontvangers
4.    Opslagperiode
5.    Beveiliging
6.    Jouw rechten
7.    Plichten

1.    SPRO nv.

Dit is de privacyverklaring van SPRO nv, een groothandel in en ontwikkelaar van producten voor de sportvisserij. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door SPRO verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door SPRO, neem dan gerust contact met ons op via info@spro.nl.

Hagenweg 5-A, 4131 LX Vianen (Utr.)
Telefoon +31 347 320 888
Btw. Nr.: NL 8027.75.858.B01
KVK Nr. 23075813

2.    Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door SPRO nv. Deze worden hieronder toegelicht.

A.    Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij per mail contact opneemt met SPRO nv.

B.    Analytics
De websites van SPRO nv, www.spro.eu, www.gamakatsu.eu, www.strategycarp.eu en www.fishcresta.eu, hierna verder vernoemd als ‘websites van SPRO nv, verzamelen jouw gegevens om de websites te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

3.    Ontvangers

De e-mail die SPRO nv van jou ontvangt en verwerkt wordt, wordt gehost bij Magna Cura Automatisering. Als jij contact met ons opneemt via de e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Magna Cura Automatisering.

4.    Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door SPRO nv, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

A.    Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met SPRO nv via mail, dan worden die gegevens voor onbepaalde tijd opgeslagen. Wil jij dit anders, raadpleeg dan paragraaf ‘6. Jouw rechten’ of stuur een mail te sturen naar info@SPRO.nl.

B.    Analytics
De gegevens die Analytics op de websites van SPRO nv verzamelt zijn anonieme, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.     Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door SPRO nv of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met versleuteling.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan de websites van SPRO nv beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van SPRO nv privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van SPRO nv ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

6.    Jouw rechten

A.    Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij SPRO nv vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met SPRO nv. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

B.    Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door SPRO nv.

C.    Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij SPRO nv vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

D.    Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat SPRO nv niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

E.    Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij dat SPRO nv niet langer jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruikmaken van dit recht kan via info@SPRO.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7.    Plichten

SPRO nv verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan via e-mail gestuurde sollicitaties en service gerelateerde communicatie ten behoeve van diensten of producten van SPRO nv. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met SPRO nv met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. SPRO nv behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer SPRO nv dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van SPRO nv te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@spro.nl.

Hagenweg 5-A, 4131 LX Vianen (Utr.)
Telefoon +31 347 320 888
Btw. Nr.: NL 8027.75.858.B01
KVK Nr. 23075813

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE SPRO NIEUWSBRIEF