Impressum

SPRO N.V.

President: K. Nakamura
Hagenweg 5A
4131 LX  Vianen
Nederland

Registratie

Register: Kamer van Koophandel Utrecht
KVK Registernummer: 23075813
BTW nr. NL8027.75.858.B01

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

SPRO N.V.
Hagenweg 5A – 4131 LX  Vianen – The Netherlands

www.spro.eu
www.gamakatsu.eu

Tel.: +31 347 320888
Fax: +31 347 320270
Email: info@spro.nl

Geef bij het sturen van een email altijd uw adresgegevens aan.

Technisch concept en administratie voor de catalogus en de website

SPRO N.V.
Hagenweg 5A – 4131 LX Vianen – The Netherlands
T +31 347 320888

Bij technische vragen kunt u zich wenden tot info@spro.nl

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.


Internet

Het gebruik van datanetwerken, zoals het internet en e-mail, enz. verhoogt het risico van virusoverdracht. De gebruiker dient passende maatregelen te nemen om zijn gegevens en software te beschermen tegen infectie met virussen. Het gebruik van onze website en de inhoud ervan is op eigen risico. Spro is niet aansprakelijk voor schade, verlies van gegevens, winstderving en/of gevolgschade.


Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen en gegevens gepubliceerd op de website zijn – tenzij anders aangegeven – het auteursrecht van Spro. De reproductie, distributie, opslag, communicatie, uitzending en/of reproductie of overbrenging van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Spro is verboden. Beelden kunnen worden onderworpen zijn aan het copyright van derden.

 

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE SPRO NIEUWSBRIEF