VERTEGENWOORDIGER BELGIË

SPRO N.V. is een internationaal werkende hengelsportgroothandel en voor België zijn wij op zoek naar een VERTEGENWOORDIGER BELGIË (fulltime).

Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van onze producten, het onderhouden van bestaande én het werven van nieuwe klanten in België en rapporteert aan de general manager.

Functie-eisen:

 • Minimaal Hbo denkniveau
 • Flexibel en stressbestendig
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie
 • Een ondernemer en een uitstekende communicator en verkoper
 • Teamspeler
 • Uitstekend in het definiëren van de doelgroep en het succesvol benaderen daarvan
 • Proactief, neemt initiatief
 • Een goede kennis van de Nederlandse, Franse en Engelse taal
 • Woonachtig in de aangewezen regio

Jouw (kern)taken en verantwoordelijkheden:

 • Je bouwt een relatienetwerk op met bestaande en potentiële klanten en onderhoudt dit zorgvuldig.
 • Je verdiept je in de behoefte van de doelgroep, wat betreft onze producten, en vertaalt deze naar een propositie.
 • Je signaleert kansen in de markt en ontwikkelt deze tot commerciële producten/diensten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van afgesproken verkoopdoelstellingen.
 • Je initieert het verkoopproces door afspraken in te plannen met klanten.
 • Je onderhoudt wandstellingen bij klanten en zorgt ervoor dat deze representatief blijven en niet behangen worden met producten van concurrenten.
 • Je bent ambassadeur van SPRO.
 • Je doet voorstellen en dient deze in.
 • Je zorgt voor opvolging van offertes en vertaalt leads naar sales.
 • Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en neemt deze mee in de organisatie.
 • Je draagt bij aan het verzamelen van strategische marktinformatie door producten van concurrenten en reacties van klanten te volgen.
 • Je communiceert met de doelgroep over producten.
 • Je meet en analyseert voortdurend de resultaten van de verkoopstrategie en stuurt indien nodig bij.
 • Je monitort de markt voortdurend.
 • Je werkt nauw samen met Verkoop Binnendienst, Marketing & Media Designers, Productontwikkelaar en Segmentmanagers om kansen te ontdekken op basis van marktontwikkelingen.
 • Je draagt zorg voor de after-sales service.
 • Je begeleidt financiën in samenwerking met onze accountingafdeling.
 • Je bent beschikbaar voor beurzen en opendeurdagen.

Wij bieden:

 • Fulltime functie (38 uur)
 • Superleuke werksfeer met een jong team
 • Goede salariëring en aantrekkelijke commissieregeling op basis van leeftijd en ervaring
 • Auto, tankpas, laptop en telefoon
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Solliciteren?

Stuur je sollicitatie met pasfoto, korte motivatie en CV naar nickyvanrixel@spro.nl t.a.v. Nicky van Rixel o.v.v.: ‘Sollicitatie Vertegenwoordiger’.
Sollicitaties worden uiteraard in vertrouwen behandeld.


 

SPRO N.V. est un grossiste international spécialisé dans la pêche à la ligne et nous recherchons pour la Belgique un(e) REPRESENTANT BELGIQUE (temps plein)

Vous êtes responsable de la vente de nos produits, du maintien des clients existants et de l’acquisition de nouveaux clients en Belgique et vous rapportez au directeur général.

Exigences du poste :
• Niveau minimum de réflexion HBO
• Flexible et résistant aux contraintes
• Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire
• Entrepreneur, excellent communicateur et vendeur
• Esprit d’équipe
• Excellente capacité à définir le public cible et à l’approcher avec succès
• Proactif, prend des initiatives
• Bonne connaissance des langues néerlandaise, française et anglaise
• Vivre dans la région désignée

Vos tâches et responsabilités (essentielles) :
• Vous établirez et entretiendrez soigneusement un réseau de relations avec les clients existants et potentiels.
• Vous étudiez les besoins du groupe cible en ce qui concerne nos produits et les traduisez en une proposition.
• Vous identifierez les opportunités sur le marché et les développerez en produits/services commerciaux.
• Vous êtes responsable de la réalisation des objectifs de vente convenus.
• Vous initiez le processus de vente en fixant des rendez-vous avec les clients.
• Vous entretenez les présentoirs muraux chez les clients et veillez à ce qu’ils restent présentables et qu’ils ne soient pas tapissés de produits concurrents.
• Vous êtes un ambassadeur de SPRO.
• Vous faites et soumettez des propositions.
• Vous assurez le suivi des offres et transformez les pistes en ventes.
• Vous êtes au courant des derniers développements dans le domaine et vous en tenez compte dans l’organisation.
• Vous contribuerez à la collecte d’informations stratégiques sur le marché en suivant les produits des concurrents et les réactions des clients.
• Vous communiquez avec le public cible sur les produits.
• Vous mesurez et analysez en permanence les résultats de la stratégie de vente et procédez aux ajustements nécessaires.
• Vous surveillez constamment le marché.
• Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables des ventes internes, les concepteurs marketing et médias, les développeurs de produits et les responsables de segments afin d’identifier les opportunités en fonction de l’évolution du marché.
• Vous vous occupez du service après-vente.
• Vous superviserez les finances en collaboration avec notre département comptable.
• Vous êtes disponible pour les expositions et les journées portes ouvertes.

Nous offrons :
• Poste à temps plein (38 heures)
• Ambiance de travail très agréable avec une équipe jeune
• Bon salaire et système de commissions attractif basé sur l’âge et l’expérience
• Voiture, carte de carburant, ordinateur portable et téléphone
• Bons avantages sociaux

Postuler ?
Envoyez votre candidature accompagnée d’une photo d’identité, d’une lettre de motivation en anglais et d’un CV en anglais à nickyvanrixel@spro.nl à l’attention de Nicky van Rixel o.a.v. : “Job Application Representative”.
Les candidatures sont naturellement traitées de manière confidentielle.

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE SPRO NIEUWSBRIEF